ปรึกษาเรื่องเอดส์และท้องไม่พร้อม โทร 1663
เจ็ดองค์กรภาคประชาสังคมมีจดหมายถึงกระทรวงสาธารณสุข เรียกร้องให้ต่อรองราคายาโมลนูพิราเวียร์ที่กำลังจะจัดซื้อในเดือนธันวาคมสำหรับผู้ป่วย 2 แสนรายให้ได้ราคาที่เหมาะสม และนำเข้ายาชนิดนี้เดียวกันที่ราคาถูกกว่าเกือบ 50 เท่าจากอินเดียมาใช้แทนหลังจากนั้นในจด

มูลนิธิเข้าถึงเอดส์ส่งจดหมายถึงกรมทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อขอให้กรมฯ พิจารณาและมีคำสั่งยก (ปฏิเสธ) คำขอรับสิทธิบัตรยารักษาโควิด 19 ที่ชื่อว่า “เรมดิซิเวียร์” (Remdesivir) เพราะคำขอฯ ขาดคุณสมบัติไม่สมควรได้รับสิทธิบัตรบริษัทจีเลด ไซแอนเซส,

จากการตรวจสอบผ่านระบบฐานข้อมูลของกรมทรัพย์สินทางปัญญา มูลนิธิเข้าถึงเอดส์พบว่าบริษัทฟูจิฟิล์ม โทยามะ เคมิคอล จำกัดยื่นคำอุทธรณ์กรมทรัพย์สินทางปัญญา ที่มีคำสั่งยกคำขอรับสิทธิบัตรยาฟาวิพิราเวียร์ เลขที่ 1101001988 เมื่อวันที่ 5 ก.ค. 2564ภาคประชาสังคมที

ผศ.ภญ.ดร.ยุพดี ศิริสินสุข อาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในฐานะรองผู้จัดการศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา (กพย.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดเผยว่า ขณะนี้มีผู้ยื่นขอจดสิทธิบัตร “ยาฟาวิพิราเวียร์” (รักษาโควิด-19) ไว้กับกรมท

ยาฟาวิพิราเวียร์ เป็นยาสำคัญที่ใช้รักษาโรคโควิด วันนี้เช้ายาตัวนี้ขาดแคลนอย่างหนัก น้องแพทย์ที่โรงพยาบาลได้ขอเบิกยานี้เพื่อใช้กับผู้ป่วยที่จะนะ ทราบว่า ที่คลังโรงพยาบาลหาดใหญ่ที่เป็นจุดสำรองยาของจังหวัดสงขลาเหลือเพียง 150 เม็ด ดีที่รัฐบาลสั่งยามาจากญ

-->