ปรึกษาเรื่องเอดส์และท้องไม่พร้อม โทร 1663
เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ เครือข่ายภาคประชาสังคมด้านเอดส์ ประกอบด้วยตัวแทนจากมูลนิธิเข้าถึงเอดส์ และเครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ประเทศไทย ร่วมกันเป็นโจทก์ยื่นฟ้องกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ และอธิบดีกรมฯ ต่อศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าร

จากที่กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) สิทธิบัตร (ฉบับที่ ...) พ.ศ. .... ผ่านทางเว็บไซต์ของกรมฯ ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2563 ถึง 31 ตุลาคม 2563 องค์กรภาคประชาสังคม 12 องค์กรได้ส่งจดหมายถึงกรมฯ แสด

ตามที่มูลนิธิเข้าถึงเอดส์ได้ยื่นคัดค้านก่อนออกสิทธิบัตรยาต้านไวรัสเอชไอวี “รัลทีกราเวียร์ (Raltegravir)” ที่ขอจดสิทธิบัตรโดยบริษัท เมิร์ค ชาร์ป แอนด์ โดห์ม คอร์ป ตามคำขอเลขที่ ๑๒๐๑๐๐๑๘๙๒ เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๘ นั้น หลังจากมีกระบวนการ

องค์กรภาคประชาสังคมในหลายประเทศทั่วโลกร่วมลงนามในจดหมายเปิดผนึกถึงนายกฯ ของไทย แสดงความกังวลในเรื่องผลกระทบด้านลบของความตกลง CPTPP ในเรื่องการเข้าถึงยาจำเป็นในราคาไม่แพง ซึ่งที่ผ่านมาประเทศไทยต้องการลงนามประเด็นสำคัญที่ไทยไม่ควรเข้าร่วม CPTPP ที่เครื

จากกรณีที่ประเทศไทยติดอันดับในกลุ่ม 14 ประเทศที่มีปัญหาวัณโรคสูง มูลนิธิเข้าถึงเอดส์ และเครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ประเทศไทย จึงยื่นข้อมูลต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญาให้ยกคำขอสิทธิบัตรเลขที่ 0501002434 ที่ยื่นขอโดยบริษัทแจนซ์เซ่น ฟาร์มาซูติการ์ เอ็

-->