ปรึกษาเรื่องเอดส์และท้องไม่พร้อม โทร 1663
เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม เครือข่ายประชาชนเพื่อรัฐสวัสดิการกว่า ๒๐๐ คนจัดกิจกรรมปาร์ตี้ปิ่นโต นัดกินข้าวหน้าทำเนียบรัฐบาล ทวงลายเซ็น พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีให้รับรองร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) บำนาญแห่งชาติ พ.ศ. ....นายนิมิตร์ เทียนอุดม ตัว

ธิติพร ดนตรีพงษ์ก่อนหยุดยาวเข้าพรรษา มีการจัดประชุมคณะกรรมการการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับชาติขึ้นเมื่อ 3 ก.ค.63 ที่ทำเนียบรัฐบาล ซึ่งเป็นการประชุมตามวาระคือทุก 6 เดือน เพื่อติดตามสถานการณ์และความก้าวหน้าในการดำเนินงานจากทุกฝ่ายที

ความมั่นคงของระบบยาในประเทศไทยถูกสั่นคลอนอีกครั้ง เมื่อกรมทรัพย์สินทางปัญญาพยายามผลักดันร่าง พ.ร.บ.สิทธิบัตร (ฉบับแก้ไข) เพื่อตอบโจทย์รัฐบาล คสช. ที่ต้องการเร่งแก้ปัญหาความล่าช้าในการออกสิทธิบัตรที่คั่งค้างอยู่ในระบบกว่า 12,000 รายการ‘สิทธิบัตร

-->