ปรึกษาเรื่องเอดส์และท้องไม่พร้อม โทร 1663
จากกรณีที่ประเทศไทยติดอันดับในกลุ่ม 14 ประเทศที่มีปัญหาวัณโรคสูง มูลนิธิเข้าถึงเอดส์ และเครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ประเทศไทย จึงยื่นข้อมูลต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญาให้ยกคำขอสิทธิบัตรเลขที่ 0501002434 ที่ยื่นขอโดยบริษัทแจนซ์เซ่น ฟาร์มาซูติการ์ เอ็

ธิติพร ดนตรีพงษ์สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โควิด-19 สายด่วนปรึกษาเอดส์และท้องไม่พร้อม 1663 ได้งดให้บริการปรึกษาทางโทรศัพท์เพื่อลดการรวมกลุ่มคนจำนวนมาก จากปกติที่มีอาสาสมัครให้บริการวันละ 16 คน เจ้าหน้าที่ดูแลความเรียบร้อยและรับส่งต่ออีก 4 ค

ความมั่นคงของระบบยาในประเทศไทยถูกสั่นคลอนอีกครั้ง เมื่อกรมทรัพย์สินทางปัญญาพยายามผลักดันร่าง พ.ร.บ.สิทธิบัตร (ฉบับแก้ไข) เพื่อตอบโจทย์รัฐบาล คสช. ที่ต้องการเร่งแก้ปัญหาความล่าช้าในการออกสิทธิบัตรที่คั่งค้างอยู่ในระบบกว่า 12,000 รายการ‘สิทธิบัตร

6 มิ.ย. 2560 สำนักข่าวประชาไทย เครือข่ายจากทั่วประเทศรวมกันนับพันคนหน้าตึก UN ค้านแก้ไข พ.ร.บ. หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ชี้ กฎหมายใหม่ลดบทบาทภาคประชาชน กระบวนการไม่โปร่งใสตั้งแต่ต้น ให้อำนาจผู้ให้บริการ กระทรวงสาธารณสุขมากกว่าผู้ใช้บริการ 49 ล้านคน ส

-->