ปรึกษาเรื่องเอดส์และท้องไม่พร้อม โทร 1663
วันนี้ 16 ส.ค. 2562 โรงแรมเซนทรา แจ้งวัฒนะ ตัวแทนเครือข่ายผู้ป่วยเรื้อรัง ประกอบด้วยเครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ประเทศไทย เครือข่ายผู้ป่วยโรคไต และกลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพ ได้แถลงหลังจากเข้าร่วมพิธีเปิดเวทีรับฟังความเห็นทั่วไปจากผู้ให้บริการแ

ธิติพร ดนตรีพงษ์จะได้หยุดยาวช่วงวันแม่กันแล้ว และช่วงนี้หลายโรงเรียนยังคงจัดกิจกรรมวันแม่ แม้ว่าเสียงทักท้วงจากหลายคนว่า การจัดงานวันแม่อาจเป็นการตอกย้ำเด็กบางคนที่ไม่มีแม่แล้วผู้เขียนเชื่อว่า ไม่เพียงเด็กที่ไม่มีแม่เท่านั้นหรอกที่สะเทือนใจจากการจัดก

ความมั่นคงของระบบยาในประเทศไทยถูกสั่นคลอนอีกครั้ง เมื่อกรมทรัพย์สินทางปัญญาพยายามผลักดันร่าง พ.ร.บ.สิทธิบัตร (ฉบับแก้ไข) เพื่อตอบโจทย์รัฐบาล คสช. ที่ต้องการเร่งแก้ปัญหาความล่าช้าในการออกสิทธิบัตรที่คั่งค้างอยู่ในระบบกว่า 12,000 รายการ‘สิทธิบัตร

6 มิ.ย. 2560 สำนักข่าวประชาไทย เครือข่ายจากทั่วประเทศรวมกันนับพันคนหน้าตึก UN ค้านแก้ไข พ.ร.บ. หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ชี้ กฎหมายใหม่ลดบทบาทภาคประชาชน กระบวนการไม่โปร่งใสตั้งแต่ต้น ให้อำนาจผู้ให้บริการ กระทรวงสาธารณสุขมากกว่าผู้ใช้บริการ 49 ล้านคน ส

-->