ปรึกษาเรื่องเอดส์และห้องไม่พร้อม โทร 1663
วันที่ 8 สิงหาคม สายด่วนปรึกษาเอดส์และท้องไม่พร้อม 1663 แถลงข่าว “หญิงท้องไม่พร้อมถูกปฏิเสธยุติการตั้งครรภ์ แม้อยู่ภายใต้เงื่อนไขกฎหมายที่ทำได้” ผ่านทางเฟซบุ๊กไลฟ์แฟนเพจ 1663 สายด่วนปรึกษาเอดส์และท้องไม่พร้อม นายนิมิตร์ เทียนอุดม ผู้อำนว

ภายใต้โครงการการพัฒนาระบบการให้บริการปรึกษา/ช่วยเหลือ ส่งต่อ ผู้หญิงที่ตั้งครรภ์ไม่พร้อมผ่านสายด่วน 1663 และเฟซบุ๊กแฟนเพจ จำนวนที่รับ 1 ตำแหน่ง ระยะเวลาโครงการฯ 24 เดือน สถานที่ปฏิบัติงาน : มูลนิธิเข้าถึงเอดส์ 48/282-283 โครงการเซ็นเตอร์เพลส รามคำแหง

-->