เอชไอวี .. ไม่เท่ากับ..เอดส์
Thursday, 09 July 2009

เอชไอวี .. ไม่เท่ากับ..เอดส์

เชื้อเอชไอวี (HIV) เป็นไวรัส ย่อมาจาก Human Immunodeficiency Virus แปลว่า ไวรัสที่ทำให้ภูมิต้านทานของร่างกายคนน้อยลงหรือบกพร่อง เชื้อเอชไอวี เป็นต้นเหตุให้เกิดโรคเอดส์ (AIDS) ย่อมาจาก Acquired Immunodeficiency Syndrome แปลว่า กลุ่มอาการที่เกิดจากภูมิต้านทานของร่างกายน้อยลงหรือบกพร่อง ทำให้ติดเชื้อโรคต่างๆได้ง่าย โดยปกติเมื่อเชื้อโรคเข้าไปในร่างกาย ภูมิต้านทานของร่างกายจะกำจัดเชื้อโรค ทำให้ร่างกายไม่ติดเชื้อโรคนั้นๆ การติดเชื้อเอชไอวี ทำให้ผู้นั้นมีภูมิต้านทานน้อยลงหรือบกพร่อง จึงทำให้ผู้นั้นติดเชื้อโรคต่างๆ ได้ง่าย  ผู้ติดเชื้อเอชไอวีคือผู้ที่ได้รับเชื้อเอชไอวีเอชไอวีแต่ยังไม่แสดงอาการ  เจ็บป่วย  ผู้ป่วยเอดส์หมายถึง ผู้ติดเชื้อเอชไอวีเอชไอวีที่ป่วยด้วยโรคติดเชื้อเอชไอวีฉวยโอกาสเนื่องจากภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง การเจ็บป่วยด้วยโรคฉวยโอกาสในผู้ติดเชื้อเอชไอวีเกิดจากภาวะภูมิบกพร่อง สามารถรักษาได้

 

เป็นที่มาของการที่เรายืนยันด้วยข้อเท็จจริงว่า “เอดส์รักษาได้ เอชไอวีควบคุมได้”

 

 

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Friday, 10 July 2009 )