นักกิจกรรมด้านเอดส์ไทยแย่งไมค์ประนามแอ๊บบอตกลางเมืองซิดนีย์
Tuesday, 24 July 2007
เมื่อวานจันทร์ที่ 23 ก.ค. 2550 เวลา 18.30 น. ตามเวลาซิดนีย์ กลางที่ประชุมระดับโลกว่าด้วยเรื่องการป้องกันและรักษาโรคเอดส์ครั้งที่ 4 ณ ประเทศออสเตรเลีย ซึ่งเป็นการประชุมระดับโลกที่มีทั้งนักวิชาการ แพทย์ นักวิทยาศาสตร์และนักวิจัย โดยเฉพาะบริษัทยายักษ์ใหญ่ทั้งหลาย

ในเวทีวิชาการดังกล่าว นักกิจกรรมทั่วโลกได้ร่วมกันสนับสนุนให้นักกิจกรรมไทยเข้ายึดเวทียึดไมค์การประชุมแอบบอต เพื่ออ่านคำแถลงประนามการกระทำของแอบบอต ต่อกรณีที่แอบบอตตอบโต้ไทยโดยการถอนการขึ้นทะเบียนยาใหม่ กรณีที่ไทยประกาศใช้มาตรการใช้สิทธิ โดยมีคนนั่งฟังมากกว่า 300 คน  โดยหลังฟังเสร็จคนในห้องประชุมกว่า 300 คนได้ออกมาร่วมลงชื่อประนามและร่วมกันติดสติกเกอร์ประนามทั่วงาน