สูตรยาที่ถือว่ามีประสิทธิภาพ
Tuesday, 04 April 2006

ปัจจุบันมีข้อสรุปที่ชัดเจนแล้วว่า

สูตรยาที่มีประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อ และเป็นมาตรฐาน คือสูตรยาต้านฯ 3 ชนิดขึ้นไปรวมกัน ยาทั้ง 3 ชนิดนั้นเลือกจากกลุ่มยาอย่างน้อย 2 กลุ่ม ซึ่งอาจใช้ได้ผลนานกว่า 5 ปี

ไม่ควรกินยาต้านฯ เพียงชนิดเดียว เพราะเชื้ออาจดื้อยานั้นภายใน 6 เดือน
หรือ หากกินยาต้านฯ 2 ชนิด (ยากลุ่มเอ็นอาร์ทีไอ) เชื้ออาจดื้อยานั้นๆ ภายใน 1-3 ปี หรืออาจไม่ได้ผลเลยในผู้ป่วยที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องมากๆ

สูตรการรักษาที่เป็นมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข (2552) คือสูตรยา 3 ชนิด

1. ยา 2 ชนิดจากกลุ่มเอ็นอาร์ทีไอ +ยา 1 ชนิดจากกลุ่มเอ็นเอ็นอาร์ทีไอ

หรือ

2. ยา 2 ชนิดจากกลุ่มเอ็นอาร์ทีไอ + ยา1 ชนิดจากกลุ่มพีไอ

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Thursday, 09 July 2009 )