Skip to content

 

AidsAccess  

 

You're here:หน้าแรก
PrEP[i] - ไม่แพร๊บ (ตอนแรก)
Monday, 20 July 2015

บันทึกเรื่อง “PrEP ไม่แพร๊บ” เขียนเพื่อทบทวนข้อถกเถียงเรื่อง การนำ PrEP มากำหนดใช้เป็นยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันการรับ-ถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีในหลายประเทศทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทย ซึ่งคาดว่ากำลังมีการดำเนินการจัดทำอยู่ และคาดว่าจะมีกระบวนการจัดรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในเร็ววันนี้

บันทึกนี้เป็นตอนแรก (มีสองตอนจบ) โดยพยายามรวบรวมความเคลื่อนไหวและข้อโต้แย้งเรื่อง PrEP ในช่วงปลายปี 2553 - 2557 ไว้

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Monday, 20 July 2015 )
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...
 
PrEP - ไม่แพร๊บ (ตอนสุดท้าย)
Monday, 20 July 2015
ขอเกริ่น...
บทความเรื่อง “PrEP ไม่แพร๊บ” เขียนเพื่อทบทวนข้อถกเถียงเรื่อง การนำ PrEP มากำหนดใช้เป็นยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันในหลายประเทศทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทย ซึ่งคาดว่ากำลังมีการดำเนินการจัดทำอยู่ และคาดว่าจะมีกระบวนการจัดรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในเร็ววันนี้
แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Monday, 20 July 2015 )
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...