Skip to content

 

AidsAccess  

 

You're here:หน้าแรก arrow บทความ arrow การป้องกัน arrow หลักการประเมินโอกาสเสี่ยงต่อการรับเชื้อ
หลักการประเมินโอกาสเสี่ยงต่อการรับเชื้อ PDF พิมพ์ อีเมล์
Thursday, 09 July 2009

หลักการประเมินโอกาสเสี่ยงต่อการรับเชื้อ

ความเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวีการที่คนๆหนึ่งจะเสี่ยง หรือไม่เสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวี ขึ้นอยู่กับปัจจัย 3 ประการคือ

1.    แหล่งที่อยู่และปริมาณของเชื้อเอชไอวี ต้องมากพอที่จะทำให้ติดต่อได้ เชื้อเอชไอวีอยู่ในคนเท่านั้น โดยจะเกาะกับเม็ดเลือดขาวในสารคัดหลั่งต่างๆ ได้แก่ เลือด น้ำอสุจิ น้ำในช่องคลอด น้ำนมแม่ปริมาณของเชื้อเอชไอวี ในน้ำคัดหลั่งของร่างกายแต่ละชนิดมีไม่เท่ากัน เชื้อเอชไอวี จะมีปริมาณมากที่สุดในเลือด รองลงมาในน้ำอสุจิ น้ำในช่องคลอด และน้ำนมแม่ตามลำดับ

2.    ต้องได้รับเชื้อเอชไอวี ที่มีคุณภาพดีพอเชื้อเอชไอวี ที่จะมีคุณภาพดีแข็งแรงและสามารถทำให้ติดต่อได้คือเชื้อเอชไอวี ที่อยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของเชื้อเอชไอวีนั่นคือ เชื้อเอชไอวีต้องอยู่ในร่างกายของมนุษย์เท่านั้น เชื้อเอชไอวีที่ออกมานอกร่างกาย เช่น โดนความร้อน อยู่บนพื้นที่มีสารเคมีเช่นพื้นห้องน้ำ  เป็นต้น  ก็จะทำให้เชื้อเอชไอวี ด้อยคุณภาพจนไม่สามารถติดต่อไปยังผู้อื่นได้

3.    ต้องมีช่องทางเข้าของเชื้อเอชไอวีการที่เชื้อเอชไอวี จะติดต่อจากคนหนึ่งไปสู่อีกคนหนึ่งได้นั้น ต้องมีช่องทางออกและเข้าสู่ร่างกายได้โดยตรง เช่นการมีเพศสัมพันธ์แบบสอดใส่โดยไม่ป้องกัน หรือการใช้เข็มฉีดยาร่วมกัน  

และที่สำคัญต้องดูโอกาสความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นจริงด้วย

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Thursday, 09 July 2009 )
 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >