Skip to content

 

AidsAccess  

 

You're here:หน้าแรก
PDF พิมพ์ อีเมล์
Thursday, 27 April 2006

การเข้าร่วมกลุ่มผู้ติดเชื้อ

ปัจจุบันไทยมีผู้ติดเชื้อเอชไอวีอยู่ถึงกว่าหนึ่งล้านคนแล้ว ผู้ติดเชื้อต่างก็มีปัญหาคล้ายๆกันในหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพกาย กำลังใจ อาชีพการงาน โดยเฉพาะเรื่องความเข้าอกเข้าใจและการยอมรับจากสังคมทั่วไปจึงมีผู้ติดเชื้อจำนวนไม่น้อยรวมตัวกันเป็นกลุ่ม เพื่อช่วยเหลือกันและกันในเรื่องต่างๆ เช่น

Smileพบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนปัญหาและประสบการณ์ที่ได้เจอะเจอเมื่อติดเชื้อเอชไอวี ตลอดจนแนวทางแก้ไขที่แต่ละคนเคยใช้

Smileเมื่อคนในกลุ่มมีปัญหา ให้กำลังใจกันและกันและช่วยหาทางแก้ปัญหา

Smileจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพของผู้ติดเชื้อ เช่น อบรมเรื่องการรับยา การทำสมาธิ การเยี่ยมเพื่อเป็นกำลังใจและให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพ

Smileจัดเตรียมกองทุนที่ช่วยอุดหนุนผู้ติดเชื้อที่เดือดร้อนเรื่องเจ็บป่วยหรืออาชีพ

Smileช่วยกันรณรงค์ให้คนทั่วไปในสังคมเข้าใจ และยอมรับผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยเอดส์ เช่น จัดกิจกรรมที่น่าสนใจ หาโอกาสบรรยายเผยแพร่ความรู้เรื่องเอดส์ตามที่ต่างๆ

Smileเป็นกำลังสำคัญในการผลักดันนโยบายเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงการรักษา รวมทั้งการผลักดันนโยบายในด้านต่างๆด้วย

การเข้าร่วมกลุ่มผู้ติดเชื้อช่วยให้ผู้ติดเชื้อหลายคนรู้สึกว่าชีวิตตัวเองมีทางออก มีข้อมูลทั้งด้านการรักษาและการป้องกัน ทำให้ชีวิตมีคุณค่ามากขึ้น กลุ่มผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ตอนนี้มีอยู่หลายกลุ่ม ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ผู้ที่สนใจอยากลองเข้าร่วมกิจกรรมกับกลุ่มเหล่านี้ก็สามารถติดต่อได้โดยตรงที่เครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ซึ่งมีกระจายอยู่ทุกภาค มีกลุ่มผู้ติดเชื้อมากกว่า 1,000 กลุ่มทั่วประเทศ

หาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaiplus.net

เครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ประเทศไทย ภาคเหนือตอนบน
485/30 ถ.เจริญเมือง ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 053-304-045

เครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ประเทศไทย ภาคเหนือตอนล่าง
151/21 ซอยธรรมบูชา 17 ถ.ธรรมบูชา ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 055-214-209

เครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ประเทศไทย ภาคกลาง
494 ซอยนครไทย 11 ลาดพร้าว 101 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพ 10240 

เครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ประเทศไทย ภาคตะวันออก
73/2 ถ.ราษฎร์บำรุง ซอย 12 ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง 21000 038-624-009-10

เครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ประเทศไทย ภาคเหนือตะวันตก
223/3 ถ.แสงชูโต ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000 034-512-972

เครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ประเทศไทย ภาคอิสาน เขต 5
337  ม. 5 มบ.เทพธานี ถ.มิตรภาพหนองคาย ต.จอหอ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30310 044-929-269

เครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ประเทศไทย ภาคอิสาน
เขต 6 137/1 ซอยนันทนา (ทหาร1) ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 043-330-714

เครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ประเทศไทย ภาคอิสาน เขต 7
255/2 หมู่ที่ 18 ต.ขามใหญ่ ซอยสุขสมบูรณ์ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 045-316-415

เครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ประเทศไทย ภาคใต้
53/13 ถ.เพชรเกษม ซอย 18/1 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 081-690-5069

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Tuesday, 07 July 2009 )
 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >