Skip to content

 

AidsAccess  

 

You're here:หน้าแรก arrow บทความ arrow การรักษา arrow สิทธิกับเอดส์
PDF พิมพ์ อีเมล์
Thursday, 27 April 2006

สิทธิกับเอดส์

ความไม่รู้ ความหวาดระแวง และความรู้สึกแบ่งเขาแบ่งเราในเรื่องเอดส์ ส่งผลให้มีการบังคับตรวจเลือดเอดส์ในหลายกรณี ทั้งการสมัครงาน เข้าเรียน การทำประกันชีวิต หรือแม้แต่การสมัครเข้าเป็น สมาชิก ธกส. และเมื่อพบว่าติดเชื้อ หลายคนถูกให้ออกจากงาน, ขาดโอกาสที่จะเข้าเรียน แม้แต่เด็ก เล็ก ก็ยังถูกกีดกัน ไม่ให้เข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ในโรงพยาบาลยังมีการโน้มน้าวเชิงบังคับให้ผู้ติดเชื้อที่ท้องทำหมัน และยังมีการวิจัยทดลองในผู้ติดเชื้อ โดยไม่มีการให้ข้อมูลที่ชัดเจน และซ้ำยังขาดหลักประกัน/การคุ้มครองให้แก่ผู้ติดเชื้อที่เข้าโครงการทดลองต่างๆ

การเปิดเผยความลับของผู้ติดเชื้อ ยังคงเกิดขึ้น และส่งผลกระทบต่อชีวิตของผู้ติดเชื้อและครอบครัว อย่างต่อเนื่อง ปัญหาความไม่เป็นธรรม ด้วยการละเมิดและลิดรอนสิทธิในเรื่องเอดส์ ควรที่ทุกฝ่ายจะต้องเร่งและเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไข

ทั้งโดยการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง ด้วยแนวทางที่ส่งเสริมการอยู่ร่วมกัน หยุดการใช้ภาพอาการที่น่ารังเกียจ และถ้อยคำกล่าวโทษหรือที่น่ากลัวในการรณรงค์, การสร้างกระบวนการบังคับใช้กฏหมายในการเอาผิดแก่ผู้ทำการละเมิดให้เกิดขึ้นจริง

แต่สิงที่สำคัญคือการสร้างความตระหนักในสิทธิให้แก่ ผู้ติดเชื้อ และประชาชนทั่วไป ในการที่จะส่งเสียงเรียกร้อง กระตุ้น เมื่อมีการละเมิดหรือริดรอน เพื่อยุติความไม่เป็นธรรมในสังคมอันเนื่องมาจากเอชไอวี/เอดส์ร่วมกัน

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Tuesday, 07 July 2009 )
 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >