Skip to content

 

AidsAccess  

 

You're here:หน้าแรก
PDF พิมพ์ อีเมล์
Monday, 17 April 2006

หลักการใช้ยา

เนื่องจากเมื่อเราป่วย เราอาจจะต้องกินยาจำนวนมาก การกินยาอย่างถูกต้อง และเหมาะสมตามความจำเป็น ช่วยให้ตับของเราไม่ต้องทำงานหนักมาก เพราะยาส่วนใหญ่ถูกขับออกที่ตับ ดังนั้น เมื่อเราได้ยามา เราควรรู้ว่า

ยาแต่ละชนิดที่เรากำลังกินอยู่ เป็นยารักษาตามเชื้อสาเหตุ หรือเป็นยาบรรเทาอาการ

  Sealedยาบรรเทาอาการ เช่น ยาแก้ปวด ยาแก้แพ้แก้คัน ยาแก้คลื่นไส้อาเจียน ยาระบาย เป็นต้น
  Sealedยารักษาตามเชื้อสาเหตุ
  

- เชื้อแบคทีเรีย    

 ยาปฏิชีวนะ หรือทั่วไปเรียกว่า
ยาแก้อักเสบ

  

- เชื้อวัณโรค    

 ยารักษาวัณโรค

  

- เชื้อรา    

 ยาต้านเชื้อรา

  

- เชื้อไวรัสเริม งูสวัด    

 ยาอะซัยโคลเวียร์

  

- เชื้อไวรัส เอช ไอ วี    

 ยาต้านไวรัส เอช ไอวี

  

- เชื้อปรสิต    

 ยาต้านเชื้อปรสิต ตามชนิดของปรสิต
เช่น ยากลุ่มซัลฟา


Laughingไม่ควรจำยาจากรูปแบบของยา เพราะยาบางชนิดอาจมีหลายรูปแบบ โดยเฉพาะยารักษาตามสาเหตุ ควรจำยาจากชื่อยา ถ้าชื่อยาเป็นภาษาอังกฤษ และเราไม่ถนัดอ่าน อาจใช้การลอกตามตัวอักษร หรือเก็บซองยาที่เป็นยาสำคัญไว้เป็นตัวอย่าง

Laughingการกินยาบรรเทาอาการ เรากินเมื่อมีอาการ แต่การกินยาตามเชื้อสาเหตุในแต่ละโรค อาจมีระยะเวลาการรักษาแตกต่างกัน จำเป็นต้องกินยาให้ครบระยะเวลาของการรักษาถึงแม้ว่าอาการจะดีขึ้นแล้ว เช่น วัณโรค ต้องกินยานาน 6-9เดือน ปอดอักเสบ พีซีพี กินยานาน 3 สัปดาห์ เป็นต้น การกินยาไม่ครบอาจทำให้เชื้อดื้อยาได้

 Laughingขนาดของยาส่วนใหญ่ให้ตามน้ำหนักตัว

 Laughingยากินใช้กิน ยาทาใช้ทา

Laughingการกินยารักษาตามสาเหตุ กินเมื่อได้รับการวินิจฉัยโรคแล้วเท่านั้น ไม่ควรแบ่งยากันกินโดยการดูจากอาการเพียงอย่างเดียว เพราะโรคหลายโรคมีอาการเหมือนกัน เช่น วัณโรคลำไส้ และ ลำไส้อักเสบจากเชื้อแบคทีเรีย มีอาการท้องเสียเหมือนกัน แต่ยาที่ใช้รักษาตามสาเหตุต่างกัน

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Wednesday, 08 July 2009 )
 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >