Skip to content

 

AidsAccess  

 

You're here:หน้าแรก arrow คลังข่าว arrow ประเมินสุขภาพกันก่อน
PDF พิมพ์ อีเมล์
Tuesday, 11 April 2006

ประเมินสุขภาพกันก่อน

เมื่อเราติดเชื้อเอชไอวี สุขภาพจะเป็นอย่างไร

ต้องเข้าใจก่อนว่าวันที่เรารู้ผลเลือด ไม่ได้หมายความว่าเราเริ่มได้รับเชื้อ เอช ไอ วี ในวันนั้น เพราะเราอาจรู้ผลเลือดหลังจากที่เรารับเชื้อมานานแล้วก็ได้


เมื่อเรารับเชื้อ เราจะมีสุขภาพไม่ต่างจากเดิมเลย เพราะเชื้อเอชไอวี จะทำลายภูมิคุ้มกันไปเรื่อยๆ จะไม่ทำให้เราป่วยในทันที อัตราเฉลี่ยของประเทศไทยตั้งแต่รับเชื้อจนเริ่มป่วยใช้เวลา 7-10 ปี ในช่วงที่เรามีเชื้อเอชไอวีอยู่ในร่างกายแต่ไม่ป่วยเพราะเรายังมีภูมิคุ้มกันที่ยังควบคุม หรือจัดการกับเชื้อโรคที่เข้าสู่ร่างกายได้ เรียกว่า เป็นผู้ติดเชื้อ

เมื่อภูมิคุ้มกันถูกทำลายเหลือจำนวนน้อย จนไม่สามารถควบคุม หรือจัดการกับเชื้อโรคบางอย่างได้ทำให้เราป่วยด้วยเชื้อโรคนั้นๆ เรียกว่าเราเริ่มมี ภาวะภูมิบกพร่อง เป็นผู้ป่วยเอดส์ โรคที่เราป่วยเนื่องจากภาวะภูมิบกพร่อง เรียกว่า โรคติดเชื้อฉวยโอกาส ที่สำคัญคือ โรคติดเชื้อฉวยโอกาสส่วนใหญ่รักษาได้และมีหลายโรคที่ป้องกันได้

แบบไหนเรียกว่าภูมิบกพร่อง

ในทางการแพทย์ จะใช้การตรวจ ซีดี 4 ซึ่งเป็นการตรวจเลือดเพื่อนับจำนวนเม็ดเลือดขาวชนิด ซีดี4 (ภูมิคุ้มกัน) ถ้าซีดี 4 ต่ำกว่า 200 หรือ เมื่อเริ่มมีโรคติดเชื้อฉวยโอกาสต่างๆ เช่น ริ้วขาวข้างลิ้น เชื้อราในปาก เชื้อราในหลอดอาหาร เริมที่อวัยวะเพศบ่อยเดือนละครั้งหรือเป็นรุนแรง วัณโรค ตุ่มพีพีอี งูสวัดที่รุนแรงหรือเป็นซ้ำใน 1 ปี เยื่อหุ้มสมองอักเสบ ปอดอักเสบพีซีพี เป็นต้น

เมื่อประเมินว่าภูมิบกพร่องคิดถึงอะไรได้บ้าง?

1. การประเมินโรคฉวยโอกาส และรักษาตามอาการ หรือเชื้อสาเหตุของโรคเหล่านั้น

2. เริ่มรักษาด้วยยาต้านไวรัสเอชไอวี

3. การป้องกันโรคติดเชื้อฉวยโอกาส ซึ่งมีความสำคัญมาก เพราะการที่เราป่วยด้วยโรคฉวยโอกาสที่มีความรุนแรง เป็นการทำให้ภูมิคุ้มกันถูกทำลายเร็วขึ้น โรคที่มีความรุนแรง เช่น วัณโรค ปอดอักเสบพีซีพี เชื้อราเยื่อหุ้มสมอง ฝีในสมอง เป็นต้น

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Thursday, 09 July 2009 )
 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >