Skip to content

 

AidsAccess  

 

You're here:
ยามีหลายสูตร เราจะเหมาะกับสูตรไหน PDF พิมพ์ อีเมล์
Tuesday, 04 April 2006

เราไม่จำเป็นต้องใช้ยาสูตรเดียวกับเพื่อน แต่เราต้องรู้ว่าเราเหมาะกับสูตรไหน

 ผู้ติดเชื้อแต่ละรายไม่จำเป็นต้องใช้สูตรยาเดียวกัน

ต้องเป็นสูตรยาที่มีประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อ ซึ่งเป็นสูตรยา 3 ชนิดตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขและ อย่าเข้าใจผิดว่ายาที่มีราคาแพงกว่าแล้วจะดีกว่าเสมอไป
เอแซดที ไม่จัดสูตรคู่กับ ดีโฟร์ที เพราะยาล้างฤทธิ์กัน
ดูยาต่างๆที่กินอยู่ปัจจุบัน เพราะยาบางตัวไม่ควรใช้คู่กัน เพราะจะเกิดการล้างฤทธิ์กันทำให้การรักษาไม่ได้ผล เช่น
ไรแฟม(Rifam) ซึ่งเป็นยารักษาวัณโรค ไม่ใช้คู่กับ เนวิราปีน และยากลุ่มพีไอ ยกเว้นกรณีใช้ซาควินาเวียร์ ร่วมกับ และ ริโทนาเวียร์ จึงสามารถใช้ไรแฟมได้

ก. คลาริโทรมัยซิน(Clarithromycin) ซึ่งเป็นยารักษาแม็ค ไม่ใช้คู่กับ เอฟฟาไวเร็นซ์

ข. ยาเม็ดคุมกำเนิด ไม่ใช้คู่กับ เอฟฟาไวเร็นซ์ และยาในกลุ่มพีไอ

ค. เม็ททาโดน(Methadone) ซึ่งเป็นยาที่ใช้บำบัดผู้ติดยาเสพติด หลีกเลี่ยงการใช้คู่กับ เอฟฟาไวเร็นซ์

ตรวจดูการทำงานของตับ ตับอ่อน และ ภาวะซีด(เลือดจาง) ถ้าซีด หลีกเลี่ยงการใช้ยา เอแซดที (AZT)
ถ้ามีปัญหาที่ตับอ่อน หลีกเลี่ยงการใช้ยาดีดีไอ (ddI) ดีโฟร์ที (d4T)
ถ้ามีอาการแพ้รุนแรง เช่นมีผื่นขึ้นทั้งตัว จากยาชนิดไหน จะไม่สามารถใช้ยาชนิดนั้นได้
เกิดอาการข้างเคียงที่รุนแรง หรือ ไม่สามารถทนกับอาการข้างเคียงของยาบางชนิดได้ ซึ่งอาการข้างเคียงเกิดขึ้นในแต่ละคนมากน้อยไม่เท่ากันแม้จะเป็นยาชนิดเดียวกัน และแต่ละคนมีความทนไม่เท่ากัน
เลือกสูตรยาที่มีความเป็นไปได้ในชีวิตประจำวันของเราในการกินให้ตรงเวลา และต่อเนื่อง เพราะยาแต่ละชนิดมีวิธีการกินที่แตกต่างกัน
ให้มีทางเลือกเป็นสูตรยาสำรองในอนาคตด้วย หากใช้ยาสูตรแรกไม่ได้ผล

แต่ถ้าเราเป็นผู้ติดเชื้อที่เคยรักษาด้วยยาต้านฯ มาแล้ว หรือกำลังกินอยู่ กรณีที่เคยรักษาด้วยยาต้านฯ มาก่อน สิ่งสำคัญที่ต้องดูเพิ่มเติม คือ โอกาสที่เราจะมีเชื้อที่ดื้อยาที่เคยกินหรือไม่ เพราะถ้าเชื้อดื้อต่อยาชนิดนั้นๆแล้ว การเลือกสูตรใหม่ไม่ควรเป็นยาชนิดเดิมอีก

การประเมินโอกาสการดื้อยาต้องดูประวัติวิธีการกินยาต้านฯ ที่ผ่านมา เพราะโอกาสการดื้อยาจะเพิ่มขึ้นเมื่อ

การกินยาไม่สม่ำเสมอ กินผิดเวลาบ่อยๆ ถือเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุด
ขนาดที่กิน ถ้ากินขนาดที่ต่ำกว่ามาตรฐาน
สูตรยาที่กิน เช่น กินเพียง 1 ชนิด หรือ 2 ชนิด
ระยะเวลาที่กิน ยิ่งมีระยะเวลานาน ก็ยิ่งมีโอกาสที่เชื้อดื้อยาตามธรรมชาติ

สำหรับผู้ที่เคยกินยา เอแซดที และดีดีไอ และมีโอกาสที่เชื้อจะดื้อยา 2 ชนิดนี้แล้ว สูตรใหม่ไม่ควรมี เอแซดที และดีดีไออีก กรณีนี้สูตรใหม่ที่องค์การอนามัยโลกเสนอให้ใช้ คือ ดีโฟร์ที 3ทีซี และยาในกลุ่มพีไอ ถ้าไม่มียาในกลุ่มพีไอ สามารถใช้ เนวิราปีน หรือ เอฟฟาไวเร็นซ์ แทนได้
กรณีที่กำลังกินยาต้านฯ อยู่

ถ้ากำลังรักษาด้วยยาต้านฯ 2 ชนิด เราสามารถกินยาเดิมต่อไปได้ ถ้ายังมีสุขภาพดี ระดับซีดี4 คงที่ และ ไม่มีโรคติดเชื้อฉวยโอกาส

หรือ ถ้ากำลังกินยาต้านฯ สูตรที่ไม่เป็นตามมาตรฐาน และเลือกที่จะเปลี่ยนสูตรยาให้เป็นไปตามมาตรฐาน จำเป็นต้องปรึกษาแพทย์เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ไม่ควรลด ปรับ หรือหยุดยาต้านฯ บางชนิดเองจนกว่าจะได้ปรึกษาแพทย์


การให้ประวัติการใช้ยาที่แท้จริงจะเป็นประโยชน์ในการรักษาอย่างมาก

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Thursday, 09 July 2009 )
 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >