Skip to content

 

AidsAccess  

 

You're here:
เอดส์รักษาได้ PDF พิมพ์ อีเมล์
Tuesday, 04 April 2006
ผู้ติดเชื้อเอชไอวี คือผู้ที่ได้รับเชื้อเอชไอวีเอชไอวีแต่ยังไม่แสดงอาการ  เจ็บป่วย   ผู้ป่วยเอดส์ หมายถึง ผู้ติดเชื้อเอชไอวีเอชไอวีที่ป่วยด้วยโรคติดเชื้อเอชไอวีฉวยโอกาสเนื่องจากภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง

 

การเจ็บป่วยด้วยโรคฉวยโอกาสในผู้ติดเชื้อเอชไอวีเกิดจากภาวะภูมิบกพร่อง เช่น ท้องเสีย เริม เชื้อราในช่องปาก วัณโรค  ปอด อักเสบ เชื้อราเยื่อหุ้มสมอง ฯลฯ สามารถรักษาได้

ยาต้านช่วยควบคุมจำนวนไวรัสเอชไอวีในร่างกายไม่ให้ทำลายภูมิต้านทานโรค ทำให้ผู้ติดเชื้อเอชไอวีมีสุขภาพแข็งแรงและดำเนิน

ชีวิตปกติดังเดิมได้

      ความคืบหน้าในเรื่องการรักษาเอดส์ เป็นความสนใจใคร่รู้ในหมู่ประชาชนทั่วไป และยิ่งในหมู่ผู้ที่ต้องเกี่ยวข้องโดยตรงกับเอดส์ ทั้งในฐานะผู้ที่มีเชื้อเอชไอวีในร่างกายหรือมีคนที่รักที่ผูกพันเป็นผู้ติดเชื้อ ต่างติดตามข่าวสารเหล่านี้อย่างใกล้ชิด ซึ่งหากใครที่ติดตามข่าวสารเรื่องเอดส์อย่างต่อเนื่องคงต้องยอมรับว่า วิทยาการความก้าวหน้าในเรื่องเอดส์นั้นรุดหน้าไปอย่างรวดเร็ว ซึ่งเป็นผลจากการทุ่มเทพลังกายใจและเงินทุนในการค้นคว้าอย่างเต็มที่ เอดส์จึงไม่ใช่โรคแห่งความสิ้นหวังดังที่ผ่านมาในอดีต

     นับกว่าสิบปีมาแล้วที่แพทย์ได้ค้นพบยาต้านไวรัสเอชไอวี(จะเรียกย่อๆในคราวต่อไปว่า "ยาต้านฯ")ที่สามารถยับยั้งกระบวนการเพิ่มจำนวนไวรัสเอชไอวีในร่างกายได้ เริ่มจากยาเอแซดที(AZT) และติดตามมาด้วยยาใหม่ๆ เพิ่มขึ้นอีกหลายชนิด ที่ช่วยควบคุมจำนวนไวรัสเอชไอวีในร่างกายไม่ให้ทำลายภูมิต้านทานโรค ทำให้ผู้ติดเชื้อเอชไอวีมีสุขภาพแข็งแรงและดำเนินชีวิตปกติดังเดิมได้


ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับยาต้านฯ ที่ควรคำนึงถึงตั้งแต่ต้นว่า..

 Laughingยาต้านฯไม่ได้ทำหน้าที่โดยตรงในการป้องกันและรักษาโรคติดเชื้อฉวยโอกาส ดังนั้นการป้องกันและรักษาโรคติดเชื้อฉวยโอกาสจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ามีภูมิคุ้มกันหรือ ซีดี4 ในระดับที่เสี่ยงต่อโรคติดเชื้อฉวยโอกาส
 Laughingยาต้านฯมีด้วยกันหลายสูตร ยาสูตรเดียวกันให้ผลการรักษาแต่ละคนต่างกันไป ดังนั้นถ้าเริ่มการรักษาด้วยยาต้านฯแล้วไม่ได้ผลในบางราย อาจต้องมีการเปลี่ยนสูตรยาต้านฯใหม่ ที่จะตอบสนองต่อการรักษาได้ดีกว่า
 Laughingการรักษาด้วยยาต้านฯ อาจไม่ทำให้เห็นผลในทันที ที่สำคัญคือ การใช้ยาต้านฯมีผลข้างเคียงรุนแรงมากบ้างน้อยบ้างต่างกันไปในแต่ละคน ดังนั้นบางคนที่เริ่มใช้ยาต้านฯ แล้วมีอาการข้างเคียง และไม่ได้มีแนวทางในการบรรเทาผลข้างเคียง อาจท้อถอยที่จะใช้ยาต่อไป

     แม้ว่าการรักษาด้วยยาต้านฯจะยังมีข้อจำกัดบางประการ แต่ก็เป็นที่ยอมรับกันว่ายาต้านฯ คือการรักษาที่ดีที่สุดที่มีอยู่ในปัจจุบัน

โรคฉวยโอกาสที่เกิดขึ้น รวมทั้งกระบวนการรักษาด้วยยาต้านไวรัสฯ รักษาได้ "ฟรี" ภายในระบบหลักประกันสุขภาพทุกระบบ ทั้งบัตรทอง บัตรประกันสังคม และสิทธิข้าราชการ

เอดส์รักษาได้...ไม่ใช่เรื่องเพ้อฝันที่เกินจริงอีกต่อไป

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Thursday, 09 July 2009 )
 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >